Johda Motivaatiolla

-puheenvuoro

 

Oivalluttava tunti työyhteisöille, ryhmille tai muille verkostoille motivaatiolähtöiseen itsensä ja muiden johtamiseen kohti haluttuja tuloksia. 

Ota yhteyttä

Johda Motivaatiolla -puheenvuoro työyhteisöille, ryhmille ja verkostoille 

 

Puheenvuoro havahduttaa motivaatiolähtöisen johtamisen tarpeellisuuteen,
kun halutaan saavuttaa toivottuja tuloksia.

 

Johda Motivaatiolla -puheenvuorossa saa:

 • Havaintoja itsensä ja muiden parempaan johtamiseen
 • Sytykkeitä aikaansaamiseen
 • Oivalluksia työmotivaation parantamiseen
 • Ajatuksia, muutoksissa jaksamisen tueksi
 • Huomioita hyvinvointiin
 • Ideoita haluttuihin tuloksiin pääsemiseksi
 • Havahtumista siihen, että motivoituminen on täysin yksilöllistä

 

 * * * 

Tuhannet suomalaiset tunnistavat jo omat yksilölliset motiivinsa ja hyödyntävät niitä työarjessaan. Johda Motivaatiolla -puheenvuorossa oivalletaan, kuinka tärkeää työyhteisöissä ja muissa yhteistyöverkostoissa on ymmärtää motivoitumisen yksilöllisyys. Siinä opitaan lisäksi, millä tavalla erilaiset motivaatiotekijät saattavat näkyä mielekkäissä tavoitteissa ja ihmisten käyttäytymisessä. Puheenvuoro ohjaa motivaatiolla johtamisen polulle, joka on askel kohti haluttuja tuloksia.  Liity sinäkin motivaatiolla johtamisen joukkoon.

* * * 

MITEN MOTIVOIDA JA KANNUSTAA OIKEIN JATKUVASSA MUUTOKSESSA?

Vain muutos on työelämässä pysyvää. Pohditaanko teilläkin, miten motivoida ja kannustaa ihmisiä jatkuvassa muutoksessa, jotta työmotivaatio pysyy korkealla. Johda Motivaatiolla -puheenvuoro havahduttaa siihen, kuinka jokainen innostuu tekemisestä omalla tavallaan ja ammentaa voimavaroja juuri itselle merkityksellisistä asioista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

AIKAANSAAMISKYKYÄ JA HALUTTUJA TULOKSIA

Motivaatiolla johtaminen tuottaa aikaansaamiskykyä ja vie haluttuihin tuloksiin helpommin, pysyvämmin ja ihmiset huomioiden.

Niin yksilöiden kuin tiimien aikaansaamiskyky paranee kun asioita saa tehdä itselle mielekkäällä ja motivoivalla tavalla.

Johda Motivaatiolla -puheenvuorossa syntyy havaintoja motivaatiolla johtamiseen ja sen tarpeellisuuteen. 

INNOSTUVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ?

Onko teilläkin tavoitteena innostuva, itseohjautuva ja motivoitunut henkilöstö?

Pohditaanko teillä miten henkilöstö saadaan innostumaan ja nauttimaan työstään? Mitä pitää tehdä, että töihin on mukava tulla joka päivä?

Johda Motivaatiolla -puheenvuoro tuo oivalluksia omista ja muiden voimavaroista sekä ideoita jaksamiseen ja omaan hyvinvointiin.

Mitä Johda Motivaatiolla
-puheenvuorosta seuraa:

 1. Puheenvuoron jälkeen ymmärrät, miten erilaiset motiivit joko innostavat tai turhauttavat ihmisiä.

 2. Oivalluksia omien ja muiden motiivien vaikutuksista haluttujen tulosten aikaansaamiseksi.

 3. Havaintoja, joilla jokainen voi itse vaikuttaa työmotivaatioonsa, muutoksissa jaksamiseen, hyvinvointiinsa ja oman työn johtamiseen kohti yhteisiä tavoitteita.
Ota yhteyttä

Puheenvuorosta sanottua:

 "Johda Motivaatiolla -puheenvuorossa kuulimme kokemuksia ja tarinoita, jotka niin hyvin elävöittivät motivaatioteoriaa. Se antoi meille ajattelun aihetta ja keskustelu jatkui kivasti tilaisuuden jälkeenkin, joten kaikin puolin onnistunut aloitus tapahtumallemme."

Puheenvuoro Teknikumin toimihenkilönaisten tilaisuudessa

Inkariia Peltonen
Executive Assistant
Teknikum Group Ltd
 Teknikum Oy | Sinivalkoinen Valinta

 Johda Motivaatiolla -puheenvuoro on tarkoitettu henkilöstölle, ryhmälle, porukalle, tiimille joka:

 • kaipaa sytykkeitä innostumiseen ja aikaansaamiseen
 • pohtii, miten jaksaisi paremmin jatkuvasti muuttuvassa työarjessaan
 • etsii ajatuksia ja ideoita, kuinka tukea ja parantaa omaa tai muiden työmotivaatiota.


Meistä jokainen on yksilö omine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Siksi yleiset keinot eivät ratkaise yksilöllisiä haasteita. Haluttuihin tuloksiin pääsemiseksi ei tarvita tekniikoita tai taktiikoita vaan parempaa itsen ja muiden tuntemusta, joka auttaa ymmärtämään, miten omaa tai muiden aikaansaamiskykyä voi parantaa.

Motivaatiotietoa, sytykkeitä ja havahtumista

 

Johda Motivaatiolla -puheenvuorossa käsitellään innostumisen ja turhautumisen tekijöitä, koska kasvattamalla motivaatiotietoa ja viemällä opittua käytäntöön voi omaa työarkea ja työmotivaatiota parantaa. Puheenvuoron aikana havahdutaan siihen, kuinka yksilöllistä motivoituminen on ja sen ymmärtäminen on avain menestyksekkääseen itsen ja muiden johtamiseen. Lisäksi saadaan sytykkeitä aikaansaamiskyvyn valjastamiseen, koska pelkkä oppi ja ymmärrys ei vie haluttuihin tuloksiin vaan tarvitaan myös tekoja.

Laajentamalla motivaatioymmärrystä ja viemällä sitä käytännön teoiksi voi omaa työarkea parantaa. Lisää voimavaroja kyetään ammentamaan, kun havahdutaan omista yksilöllisistä motiiveista eli turhautumisen ja innostumisen tekijöistä. Näin jokainen voi vaikuttaa pienilläkin teoilla työmotivaation säilyttämiseen ja parantamiseen sekä omaan hyvinvointiin.

 

Johda Motivaatiolla -puheenvuoro

Kesto: 1 tunti
Hinta: 1.500€ + alv.
Toteutus: Kasvotusten tai etänä (matkakulut lisätään kasvotusten tilaisuuden hintaan)

Ota yhteyttä

Puhujat 

 

Intohimo ja motivaatio omannäköiseen tekemiseen sai meidät innostumaan ”motivaatiolla johtamisesta” jo paljon ennen kuin osattiin sitä edes noin sanoittaa. Itsensä johtaminen ja oikeiden asioiden aikaansaaminen pysyvästi ja hyvällä fiiliksellä kumpuaa kyvystä hyödyntää omia vahvuus- ja voimavaratekijöitä. Tätä ajatusta me sovellamme niin omassa toiminnassa Teoiksissa kuin asiakastyössämme.

Me uskomme, että onnistuakseen omassa työssä pitkäjänteisesti ja tuloksellisesti, on tekemistä tärkeä toteuttaa sisäisistä vahvuuksista eli motiiveista käsin, siten mikä on itselle luontainen tapa toimia omassa työarjessa. Näin syntyy ilo ja sitoutuminen tekemiseen, ja taidot kasvavat. Tutkimustenkin mukaan ihminen on onnellinen ja hyvinvoiva, energinen, sitoutunut ja aikaansaava, kun hän saa toimia oman sisäisen motivaationsa mukaisesti. Siksi kehitimmekin oman Johda Motivaatiolla -menetelmän  työkaluksi, jotta haluttuja tuloksia syntyy.

Salla ja Johanna pitävät Johda Motivaatiolla -puheenvuoroja yhdessä ja erikseen. He saavat puhujina palautetta pirteydestä, selkeydestä, energisyydestä ja hyvistä käytännön esimerkeistä, kuinka yksilölliset motiivit näkyvät ja vaikuttavat käytänössä. 

 

"Esitys oli loistava, hyvin kiteytetty. Teillä molemmilla oli hyvä ja erittäin selkeä tapa esittää asiat. Isot isot kiitokset! U rock 💪💪💪." 
– Palaute Johda Motivaatiolla -etäpuheenvuorosta

 

Salla Aaltonen, FM

 

Johanna Saari, YTM

 


Ota yhteyttä meihin!

 

Täytä lomakkeeseen yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä ja jutellaan tilanteestanne ja tarpeestanne tarkemmin.

HUOM!
Lomakkeen täyttö ei sido sinua ostamaan mitään.

Keskustelemme vain tarkemmin tavoitteesta ja siitä koska ja missä Johda Motivaatiolla -puheenvuorolle olisi tarvetta.

 

 

Täytä yhteystietosi tähän: