Tekijät

Teoiksi eli me, Salla ja Johanna, on kahden aikaansaavan naisen perustama asiantuntija- ja valmennusyritys. Haluamme auttaa asiakkaitamme niin yksilöiden kuin tiimien ja organisaatioiden johtamisessa, innostamisessa ja aikaansaamiskyvyn parantamisessa sisäisen motivaatiotuntemuksen avulla. 

Kyllä! Juuri intohimo ja motivaatio omannäköiseen tekemiseen sai meidät perustamaan yhteisen Teoiksi-yrityksemme.

Tutkimusten mukaan ihminen on onnellinen ja hyvinvoiva, energinen, sitoutunut ja aikaansaava, kun hän saa toimia oman sisäisen motivaationsa mukaisesti. Itsensä johtaminen ja oikeiden asioiden aikaansaaminen pysyvästi, vastuullisesti ja hyvällä fiiliksellä kumpuaa kyvystä hyödyntää omaa motivaatiorakennetta, omia vahvuus- ja voimavaratekijöitä. 

Tätä ajatusta lähdettiin soveltamaan ihmisten johtamiseen ja liiketoimintojen kehittämiseen omista työelämäkokemuksista, akateemisesta koulutuksesta ja tieteellisestä tutkimuksesta ammentaen. Tässä yhteydessä ja asiakkaiden kanssa toimivaksi testaten syntyi valmennusten rungoksi myös oma Johda Motivaatiolla™️ -menetelmä, jonka avulla halutut tulokset saavutetaan.

Ja tällä tiellä matkamme jatkuu!